Skip to content

REFORMAS SOSTENIBLES A BARCELONA

Quan és necessaria la transformació dels habitatges és recomanable actualmente realitzar una reforma sostenible. Per ordenar una mica les idees, hi ha diversos conceptes relacionats amb les reformes sostenibles o reformes “eco”. en el context de l’edificació. Cada vegada s’escolten més els conceptes Bioclimàtic, Bioconstrucció, Biohabitabilitat quan es volen dur a terme reformes ecològiques a Barcelona. Tots ells están relacionats de manera directa o indirecta amb les reformes sostenibles. Anem a agrupar-los segons els criteris que es tenen en compte en cadascun d’ells, i que tenen a veure amb l’Eficiència Energètica, la Salut i el respecte pel Medi Ambient:

 • Reforma Bioclimàtica (Reforma Passivhaus)

Es tracta d’aconseguir un millor aprofitament dels recursos naturals per assolir una reforma integral pasiva que consumeixi menys recursos i sigui més saludable:

 • S’aconsegueix una reforma amb millor aïllament tèrmic
 • S’aprofita millor el sol, el vent i la llum natural
 • S’intenta aconseguir una hermeticitat de l’habitatge
 • Es climatitza l’habitatge aprofitant les temperatures de l’aire exterior (free-cooling, aerotermia, etc)
 • Es promou la reutilització de l’aigua, com són les aigües grises (rentamans i dutxa) per a la descàrrega dels inodors
 • Ús d’elements vegetals

Quan es tracta de projectar un habitatge nou s’han de tenir en compte altres criteris, a més a més, com són:

 • Orientació de l’habitatge a Sur. Evitar obertures a Nord
 • Protegir del sol les façanes més assolejades amb colors clars (blanc millor) i superficies reflectants (en climes càlids)
 • Climatitzar utilizant el concepte “Free Cooling”
 • Crear un pati interior per a que faci de pulmó de l’habitatge
 • Instal.lar plaques fotovoltàiques o aerogeneradors
 • Reforma sostenible o Bioconstrucció:

Se les coneix també com reformes “eco” o reformes ecològiques a Barcelona. Es tracta d’utilitzar materials que respectin el medi ambient o que minimitzin el seu impacte ambiental:

 • Reutilització de materials (redueix-reutilitza-recicla material)
 • Utilitzar materials naturals (controlats), no tòxics i de proximitat
 • Utilitzar energies renovables
 • Eficiencia energètica / Reduir el consum d’energia
 • Ús de materials que en el seu procés de fabricació i transport estalviin més energia que els tradicionals (menys emissions de CO2)
 • Ús de materials que en la seva composició inclogui material de reciclatge
 • Ús d’equips de climatització i electrodomèstics eficients
 • Ús de la fusta amb certificat FSC, procedent de tales controlades
 • Ús d’il.luminació LED
 • Economia circular
 • Reforma Biohabitabilitat (reformes saludables):

És un concepte de reforma de casa eficient i saludable. Es reparen humitats que puguin promoure les floridures i es reforma l’habitatge de manera saludable. És la que vetlla bàsicament per la salut dels seus ocupants, són reformes saludables o reformes pel confort:

 • Confort tèrmic i acústic (finestres amb trencament de pont tèrmic i vidre aïllant)
 • Els vidre aïllants amb cambra d’aire segellada i reblerta de gas SF6 o Argó
 • Ventilació natural o ventilació mecànica programada
 • Eficiència energètica
 • Qualitat de l’aire interior (CAI)
 • Ús de materials de construcción que permetin la transpiració de les parets, per exemple amb pintures al silicat o a la cal
 • Ús de materials naturals i/o no tòxics que evitin els compostos orgànics volàtils (COV), presents en les pintures, vernissos, mobiliari, i en general, en materials sintètics
 • Promoure l’ús de purificadors d’aire, quan hi ha manca de ventilació directa
 • Utilitzar materials d’instal.lacions que no provoquin camps elèctrics ni electromagnètics, altes freqüències i altres radiacions nocives pel ésser humà
 • Utilitzar plantes d’interior que ajuden a millorar al quailtat de l’aire interior
 • Utilitzar bombetes amb espectre lumínic més semblant a l’espectre de la llum natural  
 • Utilitzar reguladors de la il.luminació
 • Afegir formes orgàniques a les dependències, de manera que ens recordin a la natura estant a casa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *