Skip to content

RENOVAR LA CALEFACCIÓ

RENOVAR LA CALEFACCIÓ

Els sistemes de climatització (calefacció i aire condicionat) són els majors consumidors d’energia a casa nostra. El calor i el fred representen fins a un 50% de la factura elèctrica.. Per la seva magnitut, són un objectiu clau de l’estalvi energètic . En aquest àmbit, l’estalvi és també possible mitjançant: la sectorització, la programació de la temperatura i fer un bon manteniment. 

També, 2/3 de la calor generada en un edifici es perd a través de les parets i sostres, i pels junts de les portes i finestres que donen a l’exterior, i per alguns sistemes de ventil.lació. Per tant, és obvi que una millora en l’aïllament tèrmic de l’edifici pot comportar una gran reducció de les pèrdues de calor (o bé de les entrades no destijades de calor, durant els mesos d’estiu) i del cost de la climatització. Per aquest motiu, és molt necessari dur a terme un manteniment regular de l’edifici, atenent i reparant possibles parets degradades, vidres trencats o finestres que no tanquen correctament. 

Per tot això és molt important renovar el sistema de calefacció quan és molt antic o fer un manteniment periòdic de la instal.lació. 

Hi ha molts sistemes de calefacció en el mercat i es poden clasificar per l’energia que consumeixen o pel seu sistema de funcionament. 

Els tipus de calefacció segons l’energia que consumeixen:

 • Electricitat
 • Electricitat i Gas natural
 • Gas natural
 • Gas butà
 • Gas propà
 • Gasoil
 • Biomassa (pellets)
 • Geotermia
 • Llenya

Ara anem a veure alguns exemples de cadascún d’ells:

 • Calefacció tot per electricitat: bombes de calor, radiadors elèctrics,  petits  calefactors d’aire, etc.
 • Calefacció elèctrica i gas natural

* Calderes per a radiadors d’aigua: aquestes calderes escalfen aigua que va pels circuits de calefacció amb gas natural, i mouen o distribueixen l’aigua mitjançant una bomba eléctrica

* Calefacció radiant: igual que l’apartat anterior. Normalment necessita d’una caldera que escalfa i impulsa l’aigua a través de les canonades que van pel terra. L’avantatge que té respecte a l’anterior és que per escalfar l’ambient necesita temperatures més baixes que la calefacció per radiadors i per això consumeix menys. 

 • Calefacció gas natural: així se les coneix també a les anteriors perque el consum més important és de gas natural 
 • Calefacció a gas butà: les calderes que funcionen amb bombones recanviables
 • Calefacció de gas propà: on hi ha xarxes de distribució d’aquest gas, i també per acumulació en grans dipòsits, sobretot en habitatges unifamiliars
 • Gasoil: per acumulació en dipòsits, sobretot en habitatges unifamiliars
 • Biomassa o calefacció pelet: són calderes que utilitzen els pellets (o pastilles de biocombustible: pastilles premsades de compostos de fusta i d’altres components orgànics vegetals)
 • Geotèrmia: energia gratis que aprofita l’escalfor natural de la Terra que hi ha a certa fondària. Quasi exclusivament per a habitatges unifamiliars que tenen terreny al voltant per a poder fer l’excavació i muntar el cuarto tècnic. Aerotèrmia: l’aerotèrmia està basada en l’aprofitament de la calor latent que hi ha a l’aire exterior, sigui qual sigui la temperatura exterior. Aquesta calor es trasllada a una bomba de calor que la converteix en calor o fred segons la necessitat, com una bomba de calor convencional. També pot proveïr d’agua calenta sanitària mitjançant un dipòsit d’inercia on es va acumulant l’aigua escalfada fins el seu ús. Aquest sistema requereix de cert espai per a instal.lar els equips. 
 • Llenya: les calderes que utilitzen aquest combustible per a produir escalfor o bé s’utilitza per a llars de foc per a calefactar molt localment. També es pot distribuir aquest escalfor a través de conductes. 

No existeix una millor calefacció que altra. El millor sistema de calefacció està compost de varios subsistemes i diverses combinacions. Una d’elles podría ser: caldera de gas i radiadors d’aigua + l’aprofitament de el calor residual interior que es genera a tots els habitatges i que mitjançant un intercanviador s’aboca al sistema de calefacció. Això fa que la caldera treballi “menys” i, per tant, consumeixi menys.

Per altra banda, la calefacció més eficient, mesurada en funció d’uns paràmetres coneguts per les sigles COP (calor) o EER (fred), és la bomba de calor convencional, perque per cada kW d’electricitat que consumeix, aporta 3-4 kW de potencia en climatització (calor o fred). 

Per a poder triar la millor calefacció a instal.lar, sempre s’ha de fer un estudi personalitzat i, a més, conèixer les promocions que sempre hi ha al mercat per poder aprofitar-les. Però sempre han de ser sistemes ja contrastats, que ja tinguin cert recorregut en el nostre mercat. No en el mercat d’altres paissos. Els condicionats climàtics segons la ubicació també s’han de tenir en compte. I sobretot, s’ha de valorar que hi ha una gran part de l’any en la que no és necessari climatitzar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *