Skip to content

Manteniment d'Edificis

Reforma y Ahorra, especialistes en Manteniment d'Edificis

Un manteniment d'edificis adequat i programat en el temps allarga la vida útil d'aquestes parts dels edificis.

Els terrats, les cobertes i les teulades són elements d’un edifici que normalment, com són elements comuns, ningú els presta molta atenció i molt menys es preocupa de fer un bon manteniment. Al nostre país existeix molt poca cultura del manteniment.

Neteja d'Embornals

La rejuntada del paviment, la neteja periòdica dels embornals dels desguassos, la cura de les parts dels terrats a les quals no els toca el sol directe on apareixen taques per floridura, el pintat periòdic dels paraments per a protegir-los de la meteorització, les baranes, són treballs que normalment no es fan fins que no apareixen els problemes.

Desembusso de Baixants

Un altre aspecte important en el manteniment d’edificis al qual no se li para esment és el desembusso dels baixants comunitaris, ja siguin fecals o pluvials, requereixen de revisions periòdiques per a evitar embussos i retorns en els desguassos d’aigüeres, rentamans, vàters, etc.

Substitució de Baixants

La substitució dels baixants també és un tema important a tenir en compte amb el pas dels anys. Sobretot és important substituir molts dels baixants existents que són de fibrociment i que contenen asbestos que són nocius per a la salut.

Teulades i Cobertes

Igualment les teulades i les cobertes no transitables requereixen d’un manteniment preventiu. Amb el pas del temps pot haver-hi moviments que trenquin el segellament entre les teules, la meteorització dels morters de ciment, i la proliferació de plantes que creixen de manera natural allí on s’estanca l’aigua poden provocar problemes d’estanquitat.

Manteniments de Sombretes

Un altre aspecte a tenir en compte és el manteniment dels sombreretes de les xemeneies dels edificis. Molts edificis tenen estades interiors en les quals la ventilació és molt important i moltes vegades amb el pas del temps es tapen o obstrueixen parcialment minorant el seu efecte. En altres ocasions es trenquen o esquerden i provoquen filtracions d’aigua en els habitatges

Ara que hem estat confinats durant tant de temps sabrem apreciar el que és tenir unes zones comunes ben cuidades i preparades per a l’ús i gaudi dels veïns.

Consulte Sin Compromiso

  Ciutat de la reforma:

  Descripció dels treballs

  He llegit i accepto la Política de Privadesa .

  Galeria d'Imatges

  Una bona revisió de l’edifici per a poder realitzar un bon pla de manteniment d’edificis preventiu
  pot evitar despeses importants a les comunitats.