Mantenimient d’Edificis

Un manteniment d’edificis adequat i programat en el temps allarga la vida útil d’aquestes parts dels edificis.

Els terrats, les cobertes i les teulades són elements d’un edifici que normalment, com són elements comuns, ningú els presta molta atenció i molt menys es preocupa de fer un bon manteniment. Al nostre país existeix molt poca cultura del manteniment.

Neteja d’Embornals

 

Els rejuntats del paviment i els sòcols, la neteja periòdica dels embornals, la cura de les parts dels terrats on no arriba el sol directe on apareix la floridura, el pintat periòdic dels paraments per protegir-los de la meteorització, les baranes, etc., són treballs que normalment no es duen a terme fins que no apareixen els problemas.

 

Desembusso de Baixants

 

Un altre aspecte important al que no se li para atenció és el desembussament dels baixants comunitaris, ja siguin d’aigües fecals o pluvials, requereixen de revisions periòdiques per a evitar embussaments i retorns als desgüassos de les aigüeres, rentamans, inodors, etc…

 

Substitució de Baixants

 

La substitució dels baixants també és un tema important a tenir en compte amb el pas dels anys. Sobretot és important susbtituir molts dels baixants existents que són de fibrociment i que contenen fibres d’asbest que són nocives per a la salut.

 

Teulades i Cobertes

 

Igualment les teulades i les cobertes no transitables requereixen d’un mnateniment preventiu, Amb el pas dels anys poden produir-se moviments que trenquin el segellat entre teules, la meteorització dels morters de ciment, i la proliferació de plantes que creixen de manera natural allà on s’estanca l’aigua poden provocar probles d’estanquitat.

 

Manteniment dels Barrets

Un altre aspecte a tenir en compte és el manteniment dels barrets de les xemeneies dels edificis. Molts edificis tenen estàncies interiors en las que la ventilació és molt important, i moltes vegades amb el pas del temps es taponen o obstrueixen parcialment aminorant el seu efecte. En d’altres ocasions es trenquen o s’esquerden provocant filtracions d’aigua als habitatges.

 

Ara que hem estat confinats durant molt de temps sabrem apreciar el que es tenir unes zones comuns ben cuidades i preparades pel ús i gaudi dels veïns.

Consulti sense Compromís

  Població:

  Breu descripció dels treballs

  He llegit i accepto la Politica de Privacitat.

  Mantenimiento d'edificis

  Galeria d’Imatges

  Una bona revisió de l’edifici per a poder realitzar un bon pla de manteniment d’edificis preventiu
  pot evitar despeses importants a les comunitats.