Skip to content

Paràmetres que engloben les reformes sostenibles a Barcelona

Els paràmetres que engloben les reformes sostenibles a Barcelona són bàsicament els requisits dels 3 BIO i uneixen l’Eficiència Energètica, la Salut i el respecte pel Medi Ambient:

 • Reforma Bio climàtica o Reforma Passiva o Reforma Passivhaus Barcelona (ciutats mediterrànies)

Es tracta d’aconseguir un aprofitament millor dels recursos naturals per aconseguir una reforma integral passiva que consumeixi menys i sigui més saludable:

 • S’aconsegueix una reforma amb millor aïllament
 • S’aprofita millor el sol, el vent i la llum natural
 • S’intenta aconseguir una hermeticitat de la vivenda
 • L’habitatge es climatitza aprofitant les temperatures de l’aire exterior
 • Es promou la reutilització de laigua
 • Ús d’elements vegetals

Quan es tracta de projectar un habitatge nou cal tenir en compte altres requisits, com són:

 • Orientació de lhabitatge a Sud. Evitar obertures al Nord
 • Protegir del sol les façanes més assolellades amb colors clars (blanc millor) i superfícies reflectants (en climes càlids)
 • Climatitzar utilitzant el denominat Free cooling
 • Crear pati interior perquè faci de pulmó de la vivenda
 • Instal·lar plaques solars fotovoltaiques o petits aerogeneradors
 • Reforma sostenible o Bio construcció:

Se’ls coneix també com les anomenades reformes ecològiques. Es tracta d’utilitzar materials que respectin el medi ambient o que en minimitzin l’impacte ambiental:

 • Reutilització de materials o reciclabilitat
 • Utilitzar materials naturals (controlats), no tòxics i autòctons
 • Utilitzar energies renovables
 • Eficiència energètica / Reduir el consum d’energia
 • Ús de materials que en el procés de fabricació estalviïn més energia que els tradicionals (menys emissions de CO 2 )
 • Ús de materials la matèria primera dels quals inclogui material reciclat
 • Ús d’equips de climatització i electrodomèstics eficients
 • Ús de la fusta amb certificació FSC, procedent de tales controlades
 • Ús d’il·luminació LED
 • Reforma Bio habitabilitat:

És un concepte de reforma de casa eficient i saludable. Es reforma l’aïllament (eficiència) i es reforma la casa d’humitats (saludable). És la que vetlla bàsicament per la salut dels seus ocupants:

 • Confort tèrmic i acústic (finestres amb trencament de pont tèrmic i vidre aïllant)
 • Els vidres aïllants amb cambra segellada i farcida de gas SF6 o Argó
 • Ventilació natural o ventilació mecànica programada
 • Eficiència energètica
 • Qualitat de l’aire interior (CAI)
 • Ús de materials de construcció que permeten la transpiració de les parets
 • Ús de materials naturals i/o no tòxics que evitin els compostos orgànics volàtils, l’emissió de formaldehids, etc.
 • Promoure lús de purificadors daire
 • Utilitzar materials d’instal·lacions que no provoquin camps elèctrics ni electromagnètics, freqüències altes i radiacions nocives per a l’ésser humà
 • Orientar el capçal dels llits al nord
 • Minimitzar l’ús del microones
 • Utilitzar plantes dʻinterior que ajuden a millorar la qualitat de lʻaire interior
 • Utilitzar bombetes l’espectre lumínic de les quals sigui el més semblant a l’espectre de la llum natural
 • Utilitzar reguladors de la il·luminació
 • Utilitzeu ionitzadors de l’aire
 • Afegir formes orgàniques a les estances, de manera que ens recordin la natura estant a casa

REFORMES SOSTENIBLES

S’entén per reformes sostenibles les que compleixen una sèrie de paràmetres. En funció de la quantitat de paràmetres que es compleixin, més o menys serà de sostenible una reforma.

En aquest gràfic descriurem la majoria d’aquests paràmetres:

Paràmetres que engloben les reformes sostenibles a Barcelona 1

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *