Skip to content

FILTRE D’AIGUA, L’ALTERNATIVA A L’AIGUA EN AMPOLLES

FILTRE D’AIGUA, L’ALTERNATIVA A L’AIGUA EN AMPOLLES|Reforma y Ahorra

En totes les reformes integrals hi ha que considerar la possibilitat de tractar l’aigua de boca de l’aixeta abans del seu ús, i més en ciutats com Barcelona, degut a la duresa de l’aigua. L’aigua en ampolles de plàstic no és del tot sana ni sostenible. L’aigua directa de l’aixeta tampoc. LLavors, ¿Quina és l’alternativa? Utilitzar filtres per a purificar-la.

Existeixen diferents tipus de filtres d’aigua, t´ho expliquem aquí:

Osmosi inversa

L’aigua passa per filtres i per una membrana que separa l’aigua pura. El sfiltres s’han de canviar cada any i la membrana cada 2/4 anys.

  • Avantatges: elimina al voltant del 95-98% de les substàncies presents a l’aigua. El resultat que s¡obté és l’aigua pràcticament pura
  • Inconvenients: un sistema de qualitat pot tenir un preu de 1000 €. Per aqltra banda, és necessari filtrar almenys 3 litres d’aigua de l’aixeta per a obtenir 1 litre d’aigua neta

Filtres de carboni

Pot instal.lar-se un filtre sota l’aigüera o passar l’aigua per la filtradora. Els filtres estan formats per carboni actiu i resines.

  • Avantatges: elimina el clor i els seus derivats. Els filtres que s’adapten a la dutxa eviten que inhalem els vapors de les substàncies clorades, i el seu efecte en pell i cabell.
  • Inconvenients: l’eficàcia del filtra tés indeterminada, doncs depèn del model i de l’ús. Existeix cert risc de que es multipliquin les bacteries.

Descalcificat

El descalcificador es col.loca normalment a l’inici de la instal.lació d’aigua de l’habitatge. El filtrat es realitza amb sal comú o amb resina d’intercanvi iònic.

  • Avantatges: al retenir la calç s’obté un aigua tova òptima per a la pell i el cabell, i es preveu l’acumulació de calç que obstrueix les canonades i provoca un mal funcionament de calderes i electrodomèstics.
  • Inconvenients: pot augmentar la quantitat de sodi a l’aigua (en excés, es relaciona amb l’hipertensió). No es considera una aigua òptima pel seu consum.

Destil.lador

Evapora l’aigua i després la condensa.

  • Avantatges: s’obté un aigua pràcticament pura, lliure del 99% dels contaminants. Gairebé no requereix manteniment
  • Inconvenients: la evaporació és lenta i es requereix d’un consum relativament alt d’energia (excepte que s’utilitzi energia solar directe).

El millor sistema, segons els experts, és l’osmosi perque surt millor parada enfront altres sistemes al tenir en compte el cost, la comoditat i els resultats. La versió domèstica d’aquesta tecnología ha millorat molt en els últims anys fins aconseguir una depuració del 95-98% de totes les substàncies dissoltes, inclosos els metalls pesants i els compostos quimics contaminants. El resultat és pràcticament aigua pura.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *