Skip to content

ELS 10 CONSELLS A TENIR EN COMPTE ABANS DE FER UNA REFORMA INTEGRAL

Per reformar un habitatge, sigui parcialment o íntegrament, cal tenir en compte una sèrie de recomanacions:

  1. Tenir clares les necessitats que tindreu a l’habitatge a reformar (persones unitat familiar, nombre d’habitacions necessàries, nombre de banys, número i ubicació d’endolls, interruptors, reguladors de lluminositat, punts de llum, ubicació del router, etc., necessitat de espais versàtils, espais multifuncionals, etc…).

Un exemple clar n’és l’agrupació en un sol espai de la cuina, el saló i el menjador. Treballar amb elements separadors “movibles” com mampares corredisses, envans mòbils, separar amb panell japonès, gelosies orientables, etc.

Un altre exemple clar és l’aparició dins de l’habitatge d’una zona per treballar, si pot ser que no interfereixi amb altres usos no compatibles.

  1. Començar les obres sabent ja els acabats a col·locar (treballats conjuntament amb l’empresa de reformes).

D’aquesta manera, l’obra “flueix” i es compleixen els terminis de lliurament. Abans de l’inici de les obres és molt important tenir més o menys clars els elements que volem incorporar a la reforma: sanitaris, aixetes, cuina, fogons, electrodomèstics, paviments, etc., amb l’assessorament de l’empresa si cal.

  1. Treballar, si cal, amb imatges virtuals dels espais a reformar.

Sempre que el client no és capaç de visualitzar tal com quedarà la reforma, podem fer imatges en 3D per fer-se una idea dels espais, els acabats, els colors, la il·luminació, etc…

  1. Treballar sempre amb un pressupost tancat i preveure un percentatge del cost de la reforma per a imprevistos d’entre un 5-10% .

En algunes obres sorgeixen, de vegades, imprevistos deguts a coses que es “pressuposen” en un pressupost tancat i que després en descobrir allò que estava ocult ens vam portar alguna sorpresa. Per exemple: a pisos antics en enderrocar el fals sostre resulta que hi ha algunes bigues que estan en mal estat i que cal reparar (en aquest cas el cost és compartit amb la resta de la comunitat de propietaris). Un altre aspecte que pot representar una desviació del pressupost inicial és el canvi de les qualitats per part del client. És a dir, si s’ha pressupostat una ceràmica i el client finalment es decideix per un parquet de fusta més car que la ceràmica.

  1. Reutilitzar tant com sigui possible materials existents a l’habitatge a reformar, i utilitzar materials reciclables si és possible.

Per exemple: portes de fusta antigues recuperades amb manetes noves de l’època, portes practicables convertides en taules o portes corredisses, porticons de fusta convertits en prestatges, etc.

  1. Invertir en l’envolupant (façanes), finestres i instal·lacions d’alta eficiència de climatització, producció d’aigua calenta i il·luminació.

Bona part de l’energia que consumim en climatització s’escapa a través de la façana (per no tenir aïllant tèrmic) i de les finestres. Un equip de producció d’aigua calenta poc eficient també penalitzarà el nostre consum, igual que una mala instal·lació d’il·luminació, tot i que els llums LED han millorat molt el consum.

  1. Dissenyar una bona instal·lació elèctrica, de fontaneria, i una bona xarxa de desguassos (si pot ser amb registre per a la seva neteja i manteniment)

Una instal·lació elèctrica correcta permet que no hi hagi pèrdues innecessàries d’electricitat i que disminueixin les ones electromagnètiques que es poden acumular a casa nostra. Un bon disseny dels desguassos de l’habitatge permetran una bona evacuació de l’aigua i un bon manteniment.

  1. Intentar aplicar sempre criteris dels 3 conceptes “bio”: bioconstrucció, biohabitable i bioclimàtic.

La utilització de materials sostenibles, l´ús de productes naturals, una bona qualitat de l´aire interior amb la incorporació de plantes d´interior i una bona ventilació, i l´ús d´equips d´alta eficiència energètica són pràctiques que ja han d´estar normalitzades al´hora de fer una reforma

  1. Instal·lar plaques solars fotovoltaiques en un habitatge unifamiliar o promoure i impulsar la possibilitat d’instal·lar-les a la comunitat de propietaris.

Ja no hi ha cap dubte que l’autoconsum o les microgrids són el futur de la generació elèctrica sostenible i econòmica. Tot i que la inversió (que no la despesa) sol ser costosa, la durabilitat dels equips que es col·loquen actualment segueixen fent rendible aquestes instal·lacions.

  1. Minimalisme: desfer-se de tot allò que no sigui útil o bell estèticament, crear espais ordenats, evitar estrès visual, etc…

Hem d’aprendre a desfer-nos de tot allò que no compleixi la frase anterior. El desordre, l’acumulació d’objectes inútils que es produeix al lloc on habitem genera un estrès visual que altera el nostre benestar a casa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *