Skip to content

Tipus de terres en una reforma integral

Tipus de terres en una reforma integral 1

Els Tipus de Sòls a escollir en una reforma integral depèn bàsicament del que el client ja té en ment . Hi ha persones que ja ho tenen clar abans d’iniciar la reforma i d’altres que es deixen aconsellar o que ho decideix a l’hora de combinar els diferents materials i colors que intervenen en l’estil que volem donar a la reforma integral.

Els millors terres per a casa són aquells que millor s’adapten a les necessitats de cada client . Per exemple, no hi ha el mateix criteri quan el pis és per llogar que quan el pis és per a un mateix. En pisos per llogar és millor optar per un terra resistent alhora que estèticament bonic com són les ceràmiques, o també, l’ara molt popular “parquet laminat” sintètic (parquet que imita les formes i les textures de la fusta, però que estan formats per una base de DM -barreja d’encenalls de fusta, cues i altres components- i la part superior d’un material plàstic més o menys resistent).

El criteri a l’hora d’escollir el color del terra és molt similar a l’esmentat al primer paràgraf d’aquest article. Pot ser un tema de gust o per combinació amb altres elements de la reforma integral.

Classificacions de tipus de sòl n’hi ha moltes. Nosaltres els classifiquem en funció del procés d’obtenció, dels recursos que necessiteu i de la seva empremta de carboni pel procés de fabricació

Tipus de Sòls Naturals

Els sòls naturals són aquells que s’extreuen de la natura, de manera més o menys controlada:

 • Les pedres naturals com el marbre, el granit, gresos, pissarres, etc.
 • Sòl de parquet o terra de fusta, suro, linòleum, espart, etc.
 • Sòl tarima flotant o sòl flotant (de fusta sobre una base més o menys flexible)

Tipus de Sòls Naturals “elaborats”

Sòls Ceràmics

Aquests sòls estan compostos majoritàriament per materials naturals -diferents tipus d’argiles- i altres components, i un procés de fabricació amb més o menys recursos energètics:

 • Sòl ceràmic natural (terracota)
 • Sòl de ceràmica esmaltada
 • Sòl de gres
 • Sòl de gres porcellànic
 • Sòl porcellànic d’última generació (pedra sinteritzada)

Aquest darrer s’obté de materials naturals, ia més, utilitza en la fabricació de vidre reciclat.

Tipus de Sòls “Fabricats”

Són paviments que s’obtenen mitjançant tot un procés de fabricació, amb més o menys quantitat de recursos energètics:

 • Mosaic hidràulic (ciment, grava, sorra, colorants…)
 • Terratzo prefabricat (conglomerats de pedra: pedres, ciment i colorants)
 • Terratzo en continu (fet “in situ”, a la mateixa obra)
 • Pedra artificial (morter o formigó d’alta compactació, graves, sorra, colorants, resines…)
 • Sòl vinílic
 • Terres de goma
 • Sòls tèxtils (moquetes)
 • Sòls metàl·lics

Tipus de Sòls de capa fina

Se’ls coneix com a “acabats de sòls” perquè és la capa o capes que es col·loquen sobre una base (solera). Aquests sòls s’apliquen a capes fines i en continu (no té juntes), i alguns són actualment molt populars:

 • Sòl microciment
 • Sòls monocapa de ciments
 • Sòls monocapa de ciments i resina
 • Sòls multicapa, molt utilitzats al sector industrial
 • Pintures d’acabat amb més o menys prestacions, molt utilitzades al sector industrial

Tots els terres poden ser interessants en funció de la combinació amb altres elements de la reforma integral i el disseny de linterior.

El millor tipus de terra a col·locar en una reforma integral és aquell que compleix amb els 3 requisits imprescindibles: utilitat, bellesa i durabilitat.

A l’hora d’escollir un terra més barat no només cal tenir en compte el material. També és molt important la mà d’obra que cal per col·locar-lo. El terra més barat actualment, i que ofereix unes prestacions acceptables, és el parquet laminat sintètic que a més és molt senzill de col·locar.

Un sòl que també és molt interessant és el sòl ceràmic o de gres ja que compleix força bé els 3 requisits essencials. Perquè no sigui costós (material més mà d’obra) cal anar a buscar formats de tipus mitjà (50×50 cm, 60×60, 30×60, etc).

Els terres de microciment són extraordinàriament bonics però són costosos (que no cars) perquè el material i la mà dobra han de ser molt exigits. Una pega que té aquest tipus de terres és que no permet fer arranjaments puntuals o repassos, i sobretot, requereixen una bona base (solera). Són aptes per revestir qualsevol tipus de superfície consolidada tant a terres com a parets, i pot ser perfectament impermeable.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *