Skip to content

RENOVAR LES FINESTRES I LES BALCONERES

RENOVAR LES FINESTRES I LES BALCONERES

Renovar les finestres y/o les balconeres per altres més eficients forma part de les actuacions que milloran l’eficiència energética , i per tant, també de la rehabilitació energética que s’està impulsant des de l’administració i des d’Europa mitjançant els Fons Next Generation.

L’estalvi energètic pel canvi de finestres és considerable, perque es resolen diversos temes importants: es millora la finestra amb els seus junts perimetrals de goma entre el vidre i el perfil, i també es renoven els junts de silicona per l’exterior, entre la perfileria i l’obra, millorant l’hermeticitat i evitant les fuites d’energia. Aquestes operacions han de formar part del manteniment periòdic d’aquests elements.

Existeixen en el mercat diversos tipus de finestres: finestres d’alumini, de PVC (clorur de polivinil), de fusta i de ferro, que es complementen amb l’envidrament, els junts de neoprè i els ferratges. 

Per a mesurar la qualitat de les finestres hi ha diversos paràmetres: 

  • El material (ja esmentat)
  • El gruis dels perfils que composen la finestra
  • La qualitat de l’acabat de la finestra (lacat, anoditzat, envernissat, esmaltat, etxc…) 
  • El tipus d’envidrament (vidre aïllant amb o sense gas a la cmabra d’aire entre vidres, el gruix dels vidres i les propietats especials d’aquests) 
  • La qualitat i ubicació de les gomes a les finestres i balconeres 
  • La qualitat dels ferratges (manetes, frontises, sistemes d’elevació, rodaments, etc)

La millor qualitat-preu la tenim amb l’alumini o el PVC, per durabilitats i per les propietats intrínseques del PVC. Actualment el PVC és la més económica de les opcions.

La fusta i el ferro són opcions més cares. La fusta requereix d’un manteniment periòdic, i el cost del ferro ara és molt elevat. 

Evidentment, les possibilitats estètiques són millors amb aquests materials.

La fusta li dona caliu a l’ambient, i el ferro li aporta a l’ambient un tret decoratiu de l’estil industrial. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *