Skip to content

REFORMES SUBVENCIONADES A BARCELONA

Per a habitatges

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Consorci de l’Habitatge de Barcelona aconcedeixen anualment subvencions a fons perdut, i per ordre d’arribada dels expedients, de fins a 20.000 € per a les reformes subvencionades d’un habitatge situat a Barcelona ciutat que es vulgui incorporar a la Borsa d’Habitatge assequible de l’Ajuntament  de Barcelona, durant 5 anys.

 A part d’aquesta subvenció directa, també aconcedeixen un ajut de 1500 € a la signatura del contracte de lloguer amb el futur llogater, i beneficis fiscal amb l’IBI.

Un altre ajut que s’està aconcedint actualmente és la subvenció per a Arranjaments en habitatges de persones vulnerables, amb una subvenció de fins a 9000 € a fons perdut, per a millorar l’eficiència energética mitjançant el canvi de finestres, i millorar la mobilitat i l’accessibilitat dins de totes les dependències de l’ahbitatge, sobretot al bany i la cuina, per aconseguir un habitatge digne i tenir una millor qualitat de vida.

Para edificios de viviendas

Els fons Next Generation de la UE també es gestionaràn a través de les Administracions publiques en forma d’ajuts directes a la rehabilitació energética o facil.litant l’accés a prèstecs a les comunitats de propietaris.

La finalitat d’aquests ajuts a la rehabilitació és millorar l’eficiència energética dels habitatges per disminuir la demanda energética i promoure l’estalvi energètic de les families, al mateix temps que es contribueix a disminuir les emissions de CO2 a l’atmosfera.

També hi ha ajuts per a la millora dels elemenst comuns dels edificis d’habitatges.

Els ajuts a la rehablitació subvencionables són:

1.- Obres estructurals

2.- Obres destinades a reduïr la demanda energètica de l’edifici, garantitzar la seva seguretat i millorar el paisatge urbà:

2.1 Façanes

2.2 Cobertes i terrats

2.3 Mitgeres

2.4 Patis interiors

2.4 Cobertes verdes

3.- Obres a realitzar a les instal.lacions generals comuns:

3.1 Aigua, gas, electricitat i desgüassos

3.2 Aigua directa

3.3 Eliminar elements obsolets d’amiant (fibrociment)

3.4 Instal.lació d’energies alternatives: plaques d’energia solar, térmica i/o fotovoltàica

4.- Obres destinades a la millora de l’accessibilitat

4.1 Ascensors

4.2 Eliminació de barreres arquitectòniques i millores de l’accessibilitat

4.3 Escales i vestíbuls

5.- Ajuts complementaris:

5.1 Programa de cohesió social

5.2 Utilització de material de baixa petxada ecològica

5.3 Actuacions en edificis catalogats

6.- Conjunts urbans i conjunts d’interés especial

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *