Skip to content

Reforma Integral en un Local amb canvi d'ús a L'Hospitalet de Llobregat

La Salut el primer

A totes les nostres reformes integrals partim de la base de que sempre intentem aplicar els 3 criteris bàsics per a aconseguir reformes sostenibles que van en la linea del marc d’actuació sobre clima i energia 2030 i el full de ruta per a una economía baixa en carboni en 2050.

Portem aplicant aquests criteris des de fa més de 10 anys quan encara no era noticia diàriament la precarietat del nostre mediambient. Llavors ja treballàvem amb el concepte  d’ECOEFICIENCIA, fomentant la sostenibilitat mediambiental (bioconstrucció), la eficiència energética (bioclimàtic) així com el tema de la salubritat a casa (biohabitabilitat), molt abans d’aparèixer el que malauradament ha posat d’actualitat lapandèmia de la covid-19.

A Reformayahorra Group tenim un check-list de tots els paràmetres que idealment seria necessari acomplir per a considerar una reforma integral totalment sostenible. En funció dels paràmetres que es compleixen s’obté una reforma integral més o menys sostenible, eficient i sana.

Reforma Integral a Hospitalet 1
Reforma Integral a Hospitalet 2

Espais Flexibles

En aquesta reforma, al ser un canvi dús de local a habitatge, es va de tenir que fer una redistribució total de l’espai, utilitzant totxos ceràmics per a realizar la nova distribució, es va fer un tractament preventiu amb morters impermeables en tot el perímetre per a evitar les humitats per capil.laritat.

Es va utilitzar un pati interior per a ubicar el bany i es va fer una coberta envidrada per aprofitar al màxim la llum natural que penetrava per ell . Es avn recuperar les parets mitgeres  originals de totxo massís manual , es varen tractar els junts i es va aplicar una solución impermeable mitjançant un consolidant primer i posteriorment un vernís a l’aigua per no alterar el color original dels totxos. 

Donat que l afaçana posterior quedaba sota la rasant (per sota del nivell de terres exterior), es va fer un trasdossat amb cambra d’aire y una acanaladura d’obra en la part inferíos per a conduir el possible aigua que pogués traspuar per la paret. També es va fer un tractament impermeabilitzant en la cara interior del mur de façana posterior. 

Es va optar per una porta amb vidre mate i un enreixat decoratiu per afavorir l’entrada de llum natural des del carrer. Al mateix temps es van obrir les parts superiors de les habitacions per a permetre el pas de la llum natural. 

Als baixos sempre és recomanable ventilar molt, i nosaltres ho vam aconseguir creant una ventilació creuada a entre l’entrada de l’habitatge i unes obertures que varem fer a la façana posterior. 

Es va optar per una cuina oberta amb extracció de fums a pati (per sobre de la nostra coberta envidrada).

El paviment i el sòcol es van solucionar amb material ceràmic d’imitació parquet.

També es va recuperar una part de l’antic sostre per a deixar a la vista els revoltons ceràmics originals. 

Les pintures varen ser amb resines de pliolite que afavoreixen la transpirabilitat de les parets que conjuntament amb una pauta de ventilació diaria evitarien els possibles dipòsits de floridures per humitat i/o condensacions.

Reformes Adaptables

A les nostres reformes integrals seguim una serie de pautes que ens permeten oferir unes reformes adaptables a qualsevol pressupost, flexibilitzar els espais, evitar al màxim les particions, optimitzar l’entrada de la llum natural i utilitzar materials naturals i de proximitat tant com sigui posible, i a més contribuïm a la salut mediambiental del planeta promovent i impulsant:

1.- Abandonar el model de desenvolupament centrat en el creixement agregat del Producte Interior Brut, diferenciant els sectors productius que poden crèixer i necessiten inversió (per exemple sectors públics essencials com energia, salut i materials sostenibles), d’altres sectors que han de decrèixer degut a la seva insostenibilitat, especialment els associats a l’ús dels combustibles d’origen fòssil i nuclear, mineria i béns de consum no essencial.

2.- Prioritzar la proximitat i materialitzar-la, afavorint les cadenes de subministrament curtes. Per exemple, la generació distribuïda o descentralitzada d’energia elèctrica és una part fonamental per a la sostenibilitat mediambiental. Consisteix en la generació d’energia elèctrica mitjançant moltes petites fonts de generació que s’instal.len a prop dels punts de consum.   

3.- Abandonar les energies fòssils i fomentar una transició rápida i justa cap a les energies íntegrament renovables, que permetin l’aprofitament d’un bé comú, com és l’energia solar o la eòlica de manera que l’enriquiment generat al aprofitar-les, transformar-les i utilitzar-les repercuteixi en el benestar de tota la societat i, especialmente, de les persones que viuen en els territoris propers als aprofitaments i, que en cap cas, l’aprofitament de l’energia es faci amb els criteris de l’economia extractivista que ha practicat el productivisme. S’ha de fomentar i incentivar la reutilització mitjançant la restauració i reparació de béns ja produïts. 

Reforma Integral a Hospitalet 3

Galeria d'Imatges

T’agrada el que veus i vols realitzar una reforma similar a aquesta?

Contacta amb nosaltres, sense compromís: 93 467 71 77