Skip to content

QUÈ SIGNIFICA FER UNA REFORMA PASSIVHAUS A BARCELONA

El concepte de reforma Passivhaus cada vegada més s’està extenent entre les persones interessades en les reformas integrals. A Barcelona l’aplicació dels criteris Passivhaus no són tan estrictes com en altres llocs més cap el centre-nord d’Europa.

L’estàndard Passivhaus consisteix en realitzar el disseny  d’unes solucions constructives en funció de la zona climática, de manera que no se superi un consum energètic anual de 15 kW/m2 tant en calefacció com en refrigeració, ni 120 kW/m2/any de consum total d’energia primaria, incloent l’aigua calenta sanitària i altres consums elèctrics.

 

Els principis bàsics del Passivhaus són:

 

  • Un aïllament tèrmic de tota l’envolvent de l’edifici (les parets, terres i sostres que ens separen de l’exterior)
  • Eliminació dels ponts tèrmics (tota aquella part de l’envolvent que no té l’aïllament tèrmic necessari)
  • L’hermeticitat de l’habitatge o el que és el mateix l’estanquitat a l’aire (controlar els junts i les escletxes per on poden haver filtracions de l’ambient exterior o fuites de l’energia térmica de l’interior cap a l’exterior)

Aquests tres aspectes afavoreixen que hi hagi una reducció del consum energètic.

 

  • La ventilació interior mitjançant la recuperació de la calor (això requereix d’un sistema mecànic de ventilació amb extractors, amb renovacions temporals de l’aire interior). Es recupera el calor latent de l’interior per a reaprofitar-lo, prèviament filtrat, com energia térmica.

No és un purificador d’aire. Per això s’ha de tenir un sistema simultani de purificació de l’aire interior amb uns filtres especials, o que formi part del propi sistema de ventilació interior

  • Els tancaments exteriors (balconeres i finestres) amb trencament de pont tèrmic (vegeu el punt 2), vidres aïllants, i, a poder ser, de control solar per l’exterior i baix emissiu per l’interior, amb gas radó en la cámara d’aire. Són finestres i portes d’altes prestacions
  • Aprofitar al màxim les hores de sol a l’hivern i tamissar el sol de l’estiu mitjançant proteccions som ara tendals, persianes, o qualsevol element que eviti l’entrada directe del sol a l’estiu. També aprofitar al màxim la calor de l’interior per a millorar l’eficiència energètica

 

 

És més fácil aplicar aquests principis a les cases pasives en els habitatges unifamiliars aïllats què en els habitatges dels edificis existents. Un habitatge pasiu és difícil d’aconseguir en un edifici existent perque lo ideal és millorar l’aïllament per l’exterior, i no sempre és possible, ja sigui per la tipología de la façana o per falta de consens amb la comunitat de propietaris. Sí que es pot actuar per l’interior dels pisos però perdent superficie útil.

En realitat val la pena una reforma passivhaus perque es millora en eficiència energètica i en qualitat de l’aire interior.

 

Actualment  la domòtica i les aplicacions de mòbil ens faciliten molt la gestió de les màquines i equips que tenim a casa, sense que tinguem que estar pendents d’ells a cada moment.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *