POLITICA DE PRIVACITAT

POLITICA DE PRIVACITAT

1. Dades identificatives i introducció

Aquest lloc web “www.reformayahorra.es” és titularitat de CM-VINCO,  SL, per a la seva marca REFORMAYAHORRA GROUP, (en endavant, “RYA”), que ho posa a disposicó dels usuaris: persones físiques,i jurídiques amb la finalitat de, entre d’altres, proporcionar informació sobre els productes, serveis o ofertes de REFORMAYAHORRA GROUP i permetre transaccions comercials al respecte dels productes, serveis i ofertes de REFORMAYAHORRA GROUP.

 • Les nostres dades són les següents:
 • CM-VINCO, S.L.
 • CIF: B-60888443
 • Domicili Social: C/ Laberint 2, 2C, Barcelona 08005

Inscrita el el R. Mercantil de Barcelona Tomo 28303, Folio 0089, Hoja 132211, Inscripción 1ª.

Telèfon: 934 677 177, de dilluns a dijous, ambdós inclosos, de 9:00 a 18:00, divendres, de 9:00 a 15:00, excepte  dissabtes i festius locals i nacionals

2. Objecte i vigència de termes i condicions

Objecte.

L’objecte d’aquest avís legal és establir i regular l’accés i la utilització del lloc web per part dels usuaris que la visiten.

S’entén per usuari tot aquell que navegui pel lloc web i/o utilitzi els serveis inclosos o adquireixi els serveis o productes ofertats en el mateix.

La navegació, accés i utilització del lloc web i dels serveis que en ell es presten a l’usuari suposa el coneixement, enteniment i acceptació plena i sense cap reserva de totes i cadascuna de les condicions generals del present avís legal. L’usuari està obligat a llegir-les a cadascun dels accesos que realitzi al lloc web.

Aquestes condicions de l’avís legal s’aplicaran pel subministrament d’informació que s’ofereix mitjançant aquest lloc web.

Vigència.

La información que consta al lloc web és vigent en la data de la darrera actualització.

Aquest avís legal i/o les condicions Generals d’Ús, podran ser modificats quan RYA ho consideri oportú o quan es produeixin canvis legislatius o tecnològics. Les modificacions seran vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web.

3. Continguts i propietat intelectual

a. RYA podrá modificar, sense avís previ, la información continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

b. Els textes i continguts que estan recollits en el present lloc web són propietat de CM-VINCO SL o dels seus col.laboradors. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública pel seu ús comercial o diferent al propi personal de l’usuari queda totalment prohibit.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografíes, els sons, les animacions, el software, els textos, així com la información  i els continguts que es recullen en el present lloc web estan protegits per la legislació española sobre els drets de propietat intelectual i industrial a favor de CM-VINCO SL i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni del seu tractament informàtic, la seva distibució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de CM-VINCO SL.

L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web pel seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incòrrer en activitats il.lícites. Tots els drets derivats de la propietat intelectual estan expressament reservats per CM-VINCO SL.

CM-VINCO SL vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com la deguda utilització dels continguts presentats en les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

4. Compromisos i responsabilitats

a. RYA es compromet mitjançant d’aquest medi a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. Per aquests motius, per lo tant, no seran considerats com publicitat enganyosa les errades formals o numèriques que es puguin trobar al llarg del contingut de les diverses seccions d’aquest lloc web produits com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incomplerta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions RYA com a conseqüència de lo disposat en aquest apartat, es compromet a esmenar-lo tan aviat com tingui coneixement de les esmentades errades.

b. RYA no será responsable dels danys i perjudicis produits o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la información,de las materies contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora.

Els enllaços (Links) i hipertext que posibilitin, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de RYA; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efecte que pugui derivar-se de l’esmentada informació.

c. RYA no es fa responsable de l’ús il.legitim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat de l’esmentada entitat, apareguin en el present lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir-se des del present lloc web.

d. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els serveis i continguts posats a la seva disposició, amb finalitats il.lícites, no autoritzats o fraudulents, o amb finalitats diferents als establerts en el present avís legal, que puguessin perjudicar els interessos i/o drets de RYA o de tercers.

Es prohibeix categòricament fer publicitat d’altres llocs web, inclosos els enllaços a altres pàgines i les referències a tercers, sense l’autorització expresa de CM-VINCO,SL.

e. L’accés al present lloc web és sota responsabilitat exclusiva de l’usuari. Els riscos derivats de l’utilització del present lloc web per part de l’usurai serán assumits per aquest.

RYA no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en que pugui incórrer l’usuari en el seu accés al present lloc web i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

En definitiva, l’usuari és l’unic responsable de l’ús que faci dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el present lloc web.

5. Politica de privacitat i protecció de dades

a. RYA es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS,  conforme al disposat a la “Llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico”. A tals efectes no será considerat com a comunicació comercial tota la información que s’enviï ALS CLIENTS DE RYA sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i RYA així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

5.1. Identitat del responsable del tractament

La present politica de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza REFORMAYAHORRA GROUP, marca comercial de CM-VINCO,SL.

El Responsable del tractament de les seves dades és:

 • CM-VINCO, S.L. (en endavant RYA)
 • CIF: B-60888443
 • Domicilio Social: C/ Laberint 2, 2 C, 08005 Barcelona
 • 934 677 177 E-mail: [email protected]

5.2. Finalitat dels trataments de les dades

Les dades subministrades per l’usuari per diferents mitjans (formularis, contractes, etc.) són recollits per RYA d’acord amb la legislació vigent en materia de protección de dades.

A cadascun d’aquests mitjans informem de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme única i exclusivament si vosté ha autoritzat aquest tractament.

5.3. Caràcter voluntari de la informació facilitada i veracitat de les dades

Ens subministres les tevés dades de forma voluntaria en tot moment i per això garantitza que les dades personals facilitades són correctes; responent , en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les demés accions que procedeixin en Dret.

5.4. Els teus drets a facilitar-nos les tevés dades

En qualsevol momento pots sol.licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les teves dades.

Pots:

 • Accedir a les tevés dades: sol.licitar quines dades tenim teves i quin ús fem d’elles i inclús que te’ls lliurem per dur-les a una altra compañía.
 • Rectificar les teves dades: sol.licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les teves dades: sol.licitar que les teves dades siguin eliminades i no s’en faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Oposar-te a un tractament: que no fem un ús concret de les tevés dades.

Per això pots adreçar un escrit indicant quin dret vols exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI adreçat al Responsable de Protecció de Dades i adjuntant el seu DNI a la següent adreça:  CM-VINCO, SL – Reformayahorra Group- , C/ Laberint 2, 2 C, 08005 Barcelona, o per email a [email protected]

6. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals d’ús estan sotmeses a la legislació española. Qualsevol litigi que pugui sorgir entre les parts relativa a la interpretació o execució de les presents condicions seran competència dels tribunals de Barcelona.

reformayahorra GROUP

Empresa de reformas integrales en Barcelona, cocinas, baños y locales comerciales, y mantenimiento de edificios