Skip to content

Preguntes freqüents sobre reformes - FAQ

Se’n diu reforma integral quan s’han de fer obres a tot l’habitatge o obres completes de cuines i/o banys.
Per exemple, hi ha la reforma integral d’un habitatge o un pis, que és un tipus de reforma integral que podria consistir a fer les instal·lacions, el terra, les portes, la pintura, el bany i la cuina, etc. És una actuació a tot l’habitatge en major o menor mesura.
Després hi ha les reformes integrals de la cuina o el bany, on es reformen totalment aquestes estades. Poden estar incloses o no les finestres o balconeres que donen a l’exterior.

Depèn de l’abast dels treballs a realitzar: una reforma integral d’un habitatge d’entre 60-90 m2 pot durar entre 2,5-3,5 mesos.
Una reforma integral dun bany pot durar una setmana o deu dies com a molt, mentre que la reforma integral duna cuina pot estar entre 20-40 dies. Depèn molt que es tinguin les coses clares i els subministraments de materials “controlats”.

Cada empresa té establerta una forma de pagament, però sempre es pot negociar. Cal tenir en compte les fites de l’obra que es poden establir per consens entre les dues parts (inici, meitat, final, etc.) perquè els pagaments s’adeqüin a aquestes fites, tenint en compte que moltes vegades cal demanar material amb prou antelació perquè t’arribi en el moment adequat. Els materials o equips que cal col·locar en una obra han d’anar arribant en funció del planning que s’hagi fet.

La reforma integral d’un edifici pot contemplar molts tipus de feines. Si és una comunitat de propietaris ja constituïda, pot ser l‟adequació a la nova normativa de la instal·lació elèctrica comunitària i/o la rehabilitació de les façanes, cobertes, escala, instal·lació d‟ascensor, etc. Actualment, el més usual és rehabilitar les façanes i cobertes per fer els edificis més eficients energèticament.
Si és un inversor, segurament representarà actuar sobre tots els pisos de l’edifici per reformar-los i vendre’ls o llogar-los.

En primer lloc, és ideal pensar en les noves necessitats de la unitat familiar i plasmar els nous espais en un pla, ja sigui amb la supervisió d’un tècnic o amb el servei tècnic propi de l’empresa de reformes.
En segon lloc, i no menys important, és treballar els acabats que es volen, amb la participació d‟un tècnic o amb el servei tècnic propi de l‟empresa de reformes. De fet, una reforma comença abans que comencin els treballs a l’obra. Aquest treball previ agilitza el rim dobra i assegura el compliment dels terminis de lliurament.

  1. Tenir les idees més o menys clares i acabar-les d’assegurar, si escau, amb la futura empresa de reformes.
  2. Escollir els materials i equips que es volen col·locar, o si més no, tenir una idea.
  3. Triar una bona empresa de reformes que ofereixi un servei integral de projecte, interiorisme i obra. (No és el mateix que un projectista i/o un interiorista us proposi una empresa per fer les feines, perquè aquestes solen comissionar, i no hi ha un responsable clar que es faci càrrec de la garantia de l’obra). Llegir les ressenyes per internet que es notin naturals i espontànies

Depèn de l’abast dels treballs a realitzar: una reforma integral d’un habitatge d’entre 60-90 m2 pot durar entre 2,5-3,5 mesos.
Una reforma integral dun bany pot durar una setmana o deu dies com a molt, mentre que la reforma integral duna cuina pot estar entre 20-40 dies. Depèn molt que es tinguin les coses clares i els subministraments de materials “controlats”.

Això depèn de cada persona. De totes maneres, el més usual és començar amb prou temps per tenir l’obra acabada a l’estiu (abans de les vacances) o abans de les festes nadalenques. Per exemple, durant el mes de febrer-març en una bona època per iniciar una reforma, o passades les vacances destiu.
També hi ha moltes obres que es programen durant les vacances estivals.

Una reforma integral dun bany pot durar una setmana o deu dies com a molt, mentre que la reforma integral duna cuina pot estar entre 20-40 dies. Depèn molt que es tinguin les coses clares i els subministraments de materials “controlats”.

Com és lògic, aquelles zones que són més utilitzades com són la cuina i el bany. Actualment, la tendència és sobretot a “obrir” les cuines al saló-menjador.

Les reformes tributen al tipus reduït del 10%:

  • Quan el destinatari és una persona física i utilitza lhabitatge per a ús particular.
  • Quan l’habitatge tingui almenys 2 anys d’antiguitat
  • Que la persona que realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució, o en el cas que les aporti, el cost no excedeixi el 40% de la base imposable de loperació.

Sens dubte reformar, perquè el valor del sòl ja el tens en propietat i és més econòmic. Si construeixes, necessites fer-ho sobre un terra que té un cost afegit.

Hi ha molts tipus de reformes. Les millores, que són intervencions puntuals que milloren l’estat de l’habitatge o l’adequació de l’habitatge a l’usuari. (per exemple: canviar de banyera a plat de dutxa)
Les actuacions puntuals o treballs de peus, que són reparacions, bricolatge o petites actuacions que es poden realitzar en un habitatge.
Les substitucions delectrodomèstics, sanitaris o altres equips que formen part de lhabitatge.
Les reformes integrals de l’habitatge, el pis, la cuina o el bany on s’actua de manera total o gairebé total.

Hi ha dues opcions:

  1. Contractar un tècnic especialitzat en construcció perquè realitzi el llibre de manteniment de l’edifici i el seguiment posterior (Tècnic de capçalera), en comunitats que no el tinguin
  2. Contractar una empresa de “facility management” perquè s’encarregue dels treballs periòdics de manteniment de tot l’edifici i de les seves instal·lacions
    Sens dubte, un bon manteniment incrementa la “durabilitat” de les coses.

La reforma total consisteix a tirar a baix tots els envans d’un habitatge, fer una redistribució dels espais i després les seves instal·lacions, paviments, revestiments, portes, finestres i cuina i banys completament renovats.

Per a una reforma integral d’habitatge tipus:
• Enderrocs
• Arrancada de revestiments
• Repicats de morter, pintures, paper, etc.
• Arrancada de les velles instal·lacions
• Fer els nous envans
• Marcar les fregues o regats per a instal·lacions
• Passar els cables i canonades de les instal·lacions per les fregues o les regates
• Tapar les fregues o regats
• Col·locar caixetins
• Fer arrebossats, enguixats, allisats, etc.
• Col·locar els plats de dutxa
• Fer els enrajolats
• Fer els sostres falsos
• Col·locar els paviments
• Col·locar els sanitaris i mobles de bany
• Col·locar la mampara del bany/dutxa
• Muntar els mòduls base de la cuina
• Col·locar les portes
• Col·locar mecanismes elèctrics, aixetes, etc…
• Col·locar el taulell de la cuina
• Instal·lar els electrodomèstics
• Posada en marxa de les màquines i equips, i comprovació d’aixetes i desguassos
• Col·locar il·luminació
• Pintures i repassos de pintura

El millor és “fondrejar” de pintura les parets i sostres. És a dir donar una primera mà de pintura, després col·locar el terra i protegir-lo, i finalment donar segones i terceres mans de pintura.

En primer lloc, és ideal pensar en les noves necessitats de la unitat familiar i plasmar els nous espais en un pla, ja sigui amb la supervisió d’un tècnic o amb el servei tècnic propi de l’empresa de reformes.
En segon lloc, i no menys important, és treballar els acabats que es volen, amb la participació d‟un tècnic o amb el servei tècnic propi de l‟empresa de reformes. De fet, una reforma comença abans que comencin els treballs a l’obra. Aquest treball previ agilitza el rim dobra i assegura el compliment dels terminis de lliurament.

Els plànols, la memòria de qualitats, l‟estat de mesuraments, el pressupost de l‟obra i un calendari de treball. Això es pot encarregar a un tècnic qualificat o fer-ho la mateixa empresa de reformes

Si és una obra nova, cal cercar un arquitecte per redactar el projecte bàsic i dexecució de lobra, i un arquitecte tècnic. Aquesta documentació es presenta a l’ajuntament per aconseguir la llicència d’obres i, quan s’obtenen i es paguen les taxes i els impostos de construcció, ja es poden començar les obres.
Quan és una reforma d’un habitatge on no es modifica ni la distribució ni l’estructura ni la façana, es pot fer l’obra a Barcelona amb un Assabentat d’obra que no té cap cost.
En els altres supòsits, cal fer un projecte, presentar-lo a l’ajuntament i esperar que et donin la llicència d’obres, previ pagament de taxes i impost de construcció