Skip to content

El que pot representar l’aïllament tèrmic en un habitatge

El que pot representar l'aïllament tèrmic en un habitatge 1

Segons la WWF, l’única forma realment eficaç de reduir el consum d’energia al sector de l’edificació és a través de la disminució de la demanda energètica del parc ja edificat, millorant els nivells d’aïllament dels edificis.

POTENCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC A HABITATGES

Apostar per uns edificis més ben aïllats també ajudaria a reduir la dependència energètica de l’exterior, ia disminuir les factures energètiques dels ciutadans, millorant les rendes domèstiques.

L’absència d’incentius, les fallades en la gestió administrativa, la manca de control del compliment de la normativa o la nul·la informació rebuda pels usuaris i propietaris dels edificis són algunes de les barreres que obstaculitzen la rehabilitació energètica.

Per posar un exemple, a França, tots els nous edificis públics o privats que es van construir a partir del 2010 van haver de dissenyar-se d’acord amb l’estàndard de baix consum, i esdevenir “energia positiva” a partir del 2020. Per part seva, els edificis ja erigits hauran de ser renovats per assolir un consum entre 90 i 150 kWh/m2/any, i per costejar les inversions necessàries s’han disposat incentius fiscals i financers.

Per això quan et passeges per alguna ciutat francesa i observes l’aparador de qualsevol Immobiliària pots veure que gairebé tots els habitatges en venda tenen una qualificació energètica de l’A a la D com a mínim. Aquí a Espanya la majoria d’habitatges obtenen una qualificació energètica de la D a la G.

Els usos de calefacció i refrigeració representen la meitat del consum d’energia final d’un habitatge espanyol mitjà, xifra que puja al 75% si es considera també el consum per a la producció d’aigua calenta sanitària.

Si no s’optimitza prèviament l’envolupant tèrmica dels edificis (façanes i cobertes), mesures com millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions o incorporar energies renovables a habitatges presenten uns efectes molt limitats sobre la millora.

El cost mitjà aproximat d‟un aïllament tèrmic correcte per l‟interior pot oscil·lar entre els 35 i 50 €/m2 amb sistemes adossats a la façana per l‟interior dels habitatges.

CÀLCUL DE LA INVERSIÓ EN AÏLLANT TÈRMIC I TEMPS D’AMORTITZACIÓ:

Si tenim en compte que la millora de l‟aïllament tèrmic d‟un habitatge pot representar d‟un 50% a un 70% d‟estalvi d‟energia, i que un habitatge de tipus mitjà de 80 m2 consumeix una mitjana de 250-300 kWh al mes. Podem calcular el temps d’amortització de la inversió:

  • Façana a l’exterior d’un habitatge tipus = 20 mx 2,5 m = 50 m2
  • Cost de l’aïllament: 50 m2 x 35 €/m2 = 1.250 €

Amortització:

Tenint en compte que millorant l’aïllament tèrmic podem obtenir un estalvi entre el 50% i el 70% de l’energia,

  • Consum mitjà mensual: 350 kWh x 70% = 245 kWh/mes destalvi al mes
  • Cost energia = 245 kWh/mes x 12 mesos x 0,14 €/kWh = 411,60 €/any estalvi
  • Amortització: 1.250 € / 411,60 €/any = 3,03 anys

Estalvi potencial una vegada amortitzat:

Si tenim en compte una vida útil de l’aïllament de 30 anys:

Estalvi anual: 411,60 €/any x 30 anys = 12.384 € – 1.250 € = 11.098 € d’estalvi total per a una inversió de 1.250 €.

ESTALVI TOTAL DE 11.098,00 € PER A UNA INVERSIÓ DE 1.250,00 €

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *