Skip to content

ASPECTES A CONSIDERAR A L’EVALUAR L’IMPACTE ECOLÒGIC DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ. ETIQUETES

ETIQUETES ECOLÒGIQUES

 

El concepte de “construcció ecològica” s’ha tornat molt popular en l’última  dècada, gràcies als esforços d’un petit nombre d’empreses de la indústria de la construcció.

 

Però molts amb l’afany de construir de manera ecològica o que ajudi al medi ambient, no consideren realment el que significa una construcció sostenible. Pensen que tot el que es requereix és tenir una etiqueta on diu que el material és “ecològic”, però saber quin impacte ambiental té requereix una mica més d’esforç.

 

Les eines per a fer-ho bé

Com quasi tot el món vend el terme “verd”, és important que cada propietari i constructor faci una investigació per a prendre millors decisions. Aquesta investigació ha d’anar mes enllà del full de venda del producte ja que és molt important saber com s’ha produit aquest producte.

 

En aquest article parlem sobre alguns factors que s’han de considerar en el momento de cercar materials ecològics per a la construcción.

 

Petroli

Els productes petroquímics deixen una petjada ecològica gran. Independentment de qualsevol altre tipus de marketing, el petroli cru és responsable d’enormes quantitats de danys ecològics, i tots els productes petroquímics comparteixen una part de culpa. A més està comprovat que la majoria dels productes petroquímics es mantindran a l’ambient durant molt de temps després de la seva vida útil com material de construcció.

 

Per exemple:els aïllaments d’escumes de poliuretà, poliestiré i d’altres, deixen un greu impacte en el medi ambient des de la seva fabricació, al seu ús i la seva eliminació.

 

Calor

Els productes fabricats amb grans quantitats de calor tenen grans impactes ambientals, tanmateix com els productes que consumeixen molt combustible generen una gran quantitat de productes contaminants en el procés.

 

Quant més gran sigui la quantitat de calor que es necessita, més gran será l’impacte en el medi ambient.

 

Per exemple: el ciment pòrtland requereix l’escalfament de la pedra calcària a 600º C en el procés de calcinació, i després a 1500º C per a sintetitzar –ne el material.

 

Fabricació

Quant més complex sigui el procés de fabricació, més impacte tindrà el el medi ambient.

 

Per exemple: el blad de moro que s’utilitza com a cereal es talla al camp durant el procés de collita i és comprimerix en un empaquetador mecànic. El procés és molt senzill i no provoca danys en el medi ambient.

 

Toxines

Els productes que contenen ingredients tòxics són perjudicials per a la qualitat de vida. Molts dels productes que contenen toxines són comuntment utilitzats en la construcción d’edificis.

 

Per exemple: inclús les pintures de baix contingut de compostos  orgànics volàtils (VOC) contenen una amplia gamma de productes químics que són tòxics durant la fabricació i en la llar, incloent hidròxid d’amoni, benzè, entre d’altres.

 

Transport

Els productes que s’importen a llargues distàncies tenen un impacte ambiental més gran degut als combustibles utilitzats pel seu transport. Quant més pesat és un material i quant més llarga sigui la distància de recorregut, més gran será l’impacte en el medi ambient, especialmente pels materials que són traslladats per camions.

 

Per exemple: la fusta és transportada llargues distàncies per ser procesada, i a vegades ha de fer un doble recorregut ja que comença desde serralleries a centres de fabricació, després a centres de distribució i finalment fins als minoristes, resultant un consum molt elevat de combustible.

 

Temps de vida útil

“Sense manteniment” significa molt sovint que alguna cosa durarà un periode de temps específic i llavors s’haurà de reemplaçar. Els materials que requereixen una mica de manteniment molt sovint poden ser restaurats o recuperats repetidament al llarg de dècades o més, pèrò la major part de materials que no requereixen cap manteniment no poden reparar-se i la majoria acaba a les escombreries i en el millor dels casos es recicla.

 

Complexitat

La complexitat en un sistema, conjunt o producte molt sovint condueix al mal funcionament, trencament i residus. Quan fallen parts d’un edifici complex, poden esdevenir molts problemas. En canvi els sitemes més senzills que es basen en principis comprovats, amb el pas del temps tendeixen a ser més durables.

 

Mà d’obra

L’utilització de mà d’obra humana és més sostenible ambientalment que el que es fa amb màquines. Això es degut a que s’estalvia el consum d’energia eléctrica, transport i altres coses que necessiten maquinària.

 

Disseny general

Les persones fan edificis, els materials són només una part. Un edifici és una mostra de l’enginy humà i la comunicació. Es necessiten les persones adequades per a fer un edifici amb una plantejament ecològic al igual que trobar els materials adequats per fer-los.

 

Establir objectius sostenibles

Els propietaris o constructors han d’establir, en primer lloc, els seus objectius ambientals i, a continuació considerar els materials per a realizar el treball sense soscavar el rendiment ambiental. El mèrit ambiental pot ser jutjat en tres aspectes:

 

  • Baix consum total d’energia en el edifici acabat. Aquesta pot ser la manera més completa per a jutjar si un material és “verd”. Energy Star, EnergiGuide i molts més programes de software de modelat d’energia poden utilitzar-se per a comparar els impactes de l’energia dels materials i els sistemes.
  • Reducció de substàncies toxiques o impactes ambientals. L´ús de material reciclat, reducció d’energia incorporada, recolecció i producció responsables, durabilitat i reducció o eliminació de residus és inclòs dins d’aquesta métrica.
  • Creació d’un ambient interior no tòxic. Aire net i aigua sense substàncies tòxiques, humitat i ventilació adequades, accés a la llum natural, temperatures interiors comfortables , reducció o eliminació del gas radó de les cases són punts necessaris per a cumplir amb aquest aspecte.

 

Aquestes tres àrees serveixen per a determinar el cicle de vida d’una construcció. Això és ideal, per a cada producte, recerca de nous materials i sistemes per aconseguir les matèries primeres, la fabricació, transport i ús dels residus i qüestions de disposició.

 

Comparació de Processos

Pot haber un impacte ambiental important segons la marca o proveïdor. Considera per exemple els productes de fusta. Si bé les xifres de l’energia i de cicle de vida són similars per a tots els arbres, els detalls de com i on es van collir i procesar poden revelar una gran gamma d’impactes. Les practiques inadequades de tall poden ser debastadores pels ecosistemes locals, la destrucció d’hàbitat de vida salvatge, el foment de l’erosió del terreny afecten negativament als cursos d’aigua.

 

Camins a seguir

La indústria de la construcció està en un punt interessant. Mentre que la majoria de les persones se n’adonen que el “statu quo” s’està tornant menys viable, no existeix consens respecte de quines estratègies i materials mostraran el cami a seguir.

 

Nous productes estan entrant en el mercat a diari, tots ells tratant de millorar la combinació d’acompliment ambiental, rendibilitat, durabilitat i facilitat d’instal.lació. Ningú no és perfecte, però molts són dignes de consideració. Les opcions informades aniran en augment i animarà a molts a aconseguir els estàndars ambientals més alts, el qual ajudarà a aconseguir edificis amb alt rendiment i baix impacte, a uns bons preus.

 

Etiquetes reconegudes

ECOLABEL de la flor europea, promou un impacte ambiental menor en tot el cicle de vida i indica que conté un nombre baix de dissolvents i no du metalls pesants en la seva composició

La ECOETIQUETA tipo I d’Aenor (Asociación española de normalización),assenyala que els compostos orgànics tòxics no superen el 0,5% de la massa totak

NATURA PLUS, IBR, l’ANGEL AZUL (ofereixen garanties de que els productes ofereixen un control sobre l’impacte en el medi ambient i sobre les persones).

“Tenint cura del teu món, tens cura de tu i de tothom”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *